ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ19/06/2011
อัพเดท5/02/2013
ผู้เข้าชม392237
แสดงหน้า576662
ผลสอบนักธรรมชั้นเอกอำเภอบ้านหมอ


 
 


กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปี ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นตรี
วันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท-เอก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย


 

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา